Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

INTRO INTRO#LINGUA SLO1 SLO2 SLO3 SLO4 SLO5 SLO6 PRO#PDF PRO#ANIMO PRO#ANIMO#MENI PRO#OZA¤PSIHOZA PRO#OZA¤NEVROZA PRO#OZA¤HIPNOZA PRO#PSIHA¤POGOVOR PRO#PSIHA¤TEORIJA PRO#PSIHA¤TERAPIJA PRO#TELO & DUŠA PRO#TELO & DUŠA¤MOŽGANI PRO#TELO & DUŠA¤DUŠEVNOST PRO#ZDRAVJE¤STIGMA PRO#ZDRAVJE¤SAMOPOMOČ PRO#ZDRAVJE¤BOLEZEN PRO#SANITAS¤ZAVEDANJE PRO#SANITAS¤ŽIVLJENJE PRO#SANITAS¤SAMOMOR PRO#HOSPIC PRO#SHIZOFRENIJA PRO#SPANJE PRO#LJUBEZEN DEU1 DEU2 DEU3 DEU4 DEU5 DEU6 PRO#ANIMO#DEU 

SLO4

POGOVORNE TERAPIJE SO SODOBNA OBLIKA RAZBREMENJEVALNIH POSTOPKOV IN PROCESOV. SMISEL IN NAMEN POGOVORNIH TERAPIJ JE MOTIVIRANJE K SAMOINICIATIVNOSTI IN ZAPOLNITEV VRZELI, KI NASTANEJO V PROCESIH ZDRAVLJENJA S POUDARKOM NA MEDIKAMENTOZNI TERAPIJI.POGOVORNE TERAPIJE NISO KLASIČNA PSIHOTERAPIJA, AMPAK SO INTERAKTIVNE NEVROLINGVISTIČNE SEANSE. KI SO USMERJENE K ISKANJU IN UDEJANJANJU LASTNEGA JAZA.POGOVORNE TERAPIJE OBOLELIM POMAGAJO PRI VZPOSTAVITVI SAMOINICIATIVNOSTI, SAJ JIH NE POSTAVLJAJO V STRIKTNO PODREJEN POLOŽAJ V SMISLU TERAPEVT/KA VS. OBOLELI/A, AMPAK SO NAMENJENE TEMU, DA OBOLELI/E VZPOSTAVIJO ZAUPANJE DO SEBE TER LASTNIH MISELNIH IN TVORNIH PROCESOV IN SE NA PODLAGI PRIDOBLJENEGA SAMOZAUPANJA USPEJO DISTANCIRATI OD STIGMATIZACIJE IN AKTIVNO MISLITI IN DELATI ZA POVRNITEV ZDRAVJA.

POGOVORNE TERAPIJE